Voorbeeldbrieven

Indien u besluit dat u zelf een brief wilt opstellen om uw recht te halen, dan kunt u gebruik maken van een van deze voorbeeldbrieven. Van belang is dat u zo nauwkeurig mogelijk de wederpartij doet begrijpen waarover u hem aanschrijft en wat u precies verwacht.

Reparatie of vervanging ondeugdelijk product

Ingebrekestelling

Bezwaarschrift verkeersboete