Disclaimer

Meester Buzhu verleent u toegang tot de website: www.meesterbuzhu.nl. Ik dank u voor uw bezoek aan deze website en nodig u graag uit om contact met mij te nemen voor mijn juridische diensten.

Hoewel de inhoud van deze website met zorg is samengesteld, kunnen op deze website fouten voorkomen en kan verstrekte informatie onvolledig, onnauwkeurig en/of onjuist is. De informatieve op deze website wordt u zonder enige garantie aangeboden. De juistheid van de gegeven informatie kan ik u niet garanderen. Meester Buzhu is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deze eventuele onvolledige, onnauwkeurige en/of onjuiste informatie voor gebruikers van deze website.

Alle rechten van intellectueel eigendom van deze website liggen bij Meester Buzhu. Het kopiëren, verspreiden en/of het gebruik van materiaal op deze website zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Meester Buzhu is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade, ontstaan door het gebruik van deze website. Alhoewel al hetgeen wordt ondernomen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om deze website virusvrij te houden, is Meester Buzhu niet aansprakelijk voor schade door virussen bij gebruik van deze website.

De informatie op deze website heeft een algemeen informerend karakter en is niet toegesneden op specifieke situaties. Er kunnen daarom aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Meester Buzhu kan de inhoud van deze disclaimer aanpassen, zonder dat ik dat vooraf aan u moet mededelen.

Meester Buzhu behoudt zich het recht voor zonder enige aankondiging de inhoud van deze website te wijzigen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Meester Buzhu.