Werkwijze

Omdat ik streef naar gelijke rechten en kansen voor eenieder, geloof ik oprecht dat iedereen recht heeft op eerlijk juridisch advies. Juist vanuit deze visie wil ik toegankelijk zijn voor iedereen die een juridische vraag heeft of verwikkeld is geraakt of dreigt te raken in een juridisch conflict.

Ik hecht veel waarde aan een goede en betrouwbare relatie. Daarom is het eerste consult van maximaal dertig minuten kosteloos en geheel vrijblijvend. Hierin legt u uw probleem en/of juridische vraag voor. Daarnaast geef ik kosteloos juridisch advies aan personen die tijdelijk geen of een te laag inkomen hebben.

Omdat niet alle juridische diensten hetzelfde zijn, verschillen de kosten per dienst. Het uurtarief is daarom afhankelijk van de dienst die u afneemt en wordt in beginsel bepaald aan de hand van het basisuurtarief € 149,00 (ex BTW en 8% kantoorkosten) en het aantal bestede uren. In overleg kan een vast honorarium worden overeengekomen, indien een zaak zich hiervoor leent. Dit kan liggen aan een aantal factoren, bijvoorbeeld de complexiteit van de zaak en het gewenste te behalen resultaat.

Een aantal zaken lenen zich voor ‘no cure no pay’. In dat geval betaalt u mij pas wanneer succes is behaald. Indien ik geen gepaste oplossing voor u kan bewerkstelligen, dan hoeft u mij niet te betalen. Vooraf wordt met u overeengekomen wat de kosten zullen zijn bij een positieve uitkomst van uw zaak. In de regel is de tegemoetkoming vaak een percentage van het bedrag dat aan u wordt toegekend.

In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat uw juridische kosten worden vergoed door de tegenpartij. In dit geval worden de kosten van de juridische bijstand op de wederpartij verhaald. Ook kunnen de juridische kosten in een aantal gevallen vergoed worden door uw rechtsbijstandverzekeraar, bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijke procedure tegen uw werkgever. U dient in dat geval uw verzekeraar te benaderen en tijdig kenbaar te maken dat u een juridische adviseur van uw keuze wilt inschakelen.

Het eerste consult van maximaal 30 minuten is kosteloos en geheel vrijblijvend