Positie medehuurder na overlijden van huurder

Het is natuurlijk ontzettend vervelend wanneer men te maken heeft met het overlijden van een dierbare. Het dragen van het verlies en het verwerken ervan geeft vaak geen ruimte om gevolgen met betrekking tot de huurwoning te overzien. Toch is het van belang dat u weet dat u zes maanden de tijd heeft, na het overlijden van de huurder, om als medehuurder aanspraak te maken op de huurwoning. De huur wordt na het overlijden van rechtswege voortgezet, indien de medehuurder een echtgenoot of geregistreerde partner is. Echter is het wel van belang dat de vordering – tot verkrijging van het huurderschap – binnen de termijn wordt ingediend.

Bent u geen echtgenoot of geregistreerde partner van overledene huurder maar wel een medehuurder? Ook in dat geval kunt u aanspraak maken op de huurwoning, mits dit ten minste twee jaar uw hoofdverblijf was en u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder heeft gehad. Gekeken wordt naar factoren als: inschrijf- en postadres, verklaring van de buren en eventuele gezamenlijke invulling van vakantiedagen. Opmerking verdient dat de termijn van twee jaar in beginsel voor de rechter meer van belang is dan voor de verhuurder.