De schuldeiser is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van de zaak op te schorten, in ieder geval totdat de vordering van de schuldeiser is voldaan. Retentierecht houdt dus in dat een schuldeiser een zaak – dat aan de schuldenaar toebehoort – onder zich mag houden totdat er wordt betaald. Om u hierop te kunnen beroepen zijn er een aantal voorwaarden gesteld. Het is een vereiste dat de zaak voldoende samenhangt met de vordering op de schuldenaar, daarnaast dient u feitelijke macht over de zaak te hebben en tenslotte moet dit duidelijk kenbaar zijn voor derden.

Wanneer doet zich zo een situatie voor? Ik schets hierbij een voorbeeld. Stel u heeft een onderneming die GSM’s repareert en u zet een nieuw scherm in een toestel. De consument wilt de factuur achteraf toch niet betalen, maar wel het toestel terug. In beginsel mag u in zulke situaties als ondernemer het toestel onder zich houden, totdat uw vordering wordt voldaan. Wilt de consument alsnog niet betalen, dan mag u het toestel verkopen. Let wel: hier zijn een aantal regels aan verbonden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.