Wanneer kan mijn kind onder toezicht worden gesteld?

Een ondertoezichtstelling kan in beginsel worden opgelegd door de rechter indien aan drie voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moet de minderjarige zo opgroeien dat hij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige onder- of overgewicht, ernstig spijbelgedrag en gedragsproblemen als slaan, schreeuwen en schelden. Ook kunnen factoren van de ouders hiervoor een grond vormen in geval van huiselijk geweld of scheiding. Een tweede voorwaarde is dat de zorg – in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige – van de ouder niet of onvoldoende wordt geaccepteerd. Zoals wanneer de ouder niet wil meewerken met de hulpverlening of het onderzoek. Tot slot moet er een gerechtvaardigd verwachting zijn dat ouders binnen een – voor de minderjarige – aanvaardbaar te achten termijn, in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen. Belangrijk om te weten is: hoe jonger het kind, hoe korter de aanvaardbare termijn.